Propped


130305-173709
napkin, umbrella, two milk white vases